Kontrolní studie Plantur 39 Fyto-kofeinové tonikum

Vedená na Klinice dermatologie a dermatologické alergologie Univerzity Friedricha Schillera v Jeně

Souhrn

Řídnutí a předčasné vypadávání vlasů nepostihuje pouze muže, znepokojivý vývoj lze pozorovat i u žen. S nástupem menopauzy zaregistruje jedna ze tří až čtyř žen zvýšené padání vlasů, které nakonec, pokud není léčeno, vede k prořídnutí vlasů. Protože příčinu nelze ovlivnit, potřebují ženy systematicky zabránit tomu, aby se projevily vnější příznaky. Jelikož léčba vyžaduje pravidelnost, je velmi důležitá její jednoduchá a bezpečná aplikace. Tekutý přípravek k ošetření pokožky hlavy, Plantur 39 Fyto-kofeinové tonikum, byl v této kontrolní studii testován na subjektivní snášenlivost.

Metoda

Studie se zúčastnilo 20 žen ve věku od 21 do 73 let. Testované subjekty vykazovaly viditelné známky androgenní alopecie nebo difuzní alopecie a stěžovaly si na zvýšené každodenní vypadávání vlasů, které už se zřetelně vykazovalo ustupující linií vlasů a prořídnutím celého vlasového porostu.

Dvanáct účastnic před tím neúspěšně vyzkoušelo řadu jiných volně prodejných přípravků i přípravků na lékařský předpis.  Osm účastnic nemělo žádnou předchozí zkušenost s jinými produkty.

Testovaný přípravek obsahoval komplex účinných látek, a to zinkovou sůl, niacin a kofein. Kofein byl již jednou úspěšně testován na vzorku vlasové orgánové kultury mužů trpících androgenní alopecií. Kofeinový komplex byl obohacen o přídavek sojového extraktu s normovaným podílem fytoflavonoidů, jako je např. genistein,  osvědčená účinná látka při substituční fytoterapii.

Testování přípravku probíhalo po dobu čtyř měsíců. Výsledný efekt byl zjišťován jednak pomocí subjektivního dotazníku, jednak na základě klinicky ověřeného dotazníku HAIRDEX zjišťující  kvalitu života.

Fyto-kofeinové tonikum bylo používáno na pokožku hlavy vždy ráno (po umytí vlasů) a vmasírováno konečky prstů do pokožky.

Naměřené hodnoty

Po čtyřech měsících postmarketingovou kontrolní studii dokončilo 19 účastnic, jedna účastnice předčasně odstoupila z nedostatku času kvůli studijním povinnostem. K vyhodnocení stavu padání vlasů posloužila pětistupňová škála. Subjektivně 15 účastnic zaregistrovalo zřetelně velmi silné snížení padání vlasů, které zhodnotily v některých případech až třemi stupni na škále. Tři účastnice nezaznamenaly žádnou nebo pouze minimální změnu. Pouze jedna osoba zaznamenala zvýšené padání vlasů než na začátku studie.

Osmnáct účastnic projevilo vysokou ochotu pokračovat v používání testovaného produktu dále. Pouze jedna osoba se rozhodla produkt dále nepoužívat.

Subjektivní hodnocení účastnic bylo doplněno klinickým zhodnocením, normovaným dotazníkem HAIRDEX. Pomocí 48 otázek byly testované osoby dotazovány na kritéria týkající se emocí, sebedůvěry, stigmatizace, symptomů a funkcí.

V kontrastu toho, kritéria stigmatizace a sebedůvěry vykazovaly v hodnocení na stupnici větší rozdíly. Fyto-kofeinové tonikum bylo velmi dobře snášeno. Symptomy jako svědění pokožky hlavy, lupy nebo maštění vlasů se během testu snížily.

Výsledek HAIRDEXu potvrdil vysoký stupeň spokojenosti u testovaných osob, 95 % z nich projevilo zájem pokračovat i nadále s používáním Plantur 39 Kofeinového tonika.

Diskuze

Na základě předchozích zkušeností účastnic, které byly většinou neuspokojivé, bylo jejich očekávání úspěchu nebo neúspěchu testování hodnoceno velmi vysoko. Výsledkem bylo pozitivní překvapení, že navzdory krátké délce testování – čtyř měsíců, se důležité aspekty kvality života (emoce, symptomy a funkce) signifikantně zlepšily.

Subjektivní hodnocení denní ztráty vlasů, které může být příčinou stresu a deprese, se jasně zlepšilo vzhledem ke krátké době testování.

Shrnutí

Používání Plantur 39 Fyto-kofeinového tonika bylo hodnoceno pozitivně velkou většinou účastnic této kontrolní studie. Výborná snášenlivost na pokožce a snížení typických problémů pokožky hlavy jako maštění vlasů, svědění kůže a pocit pnutí také přispělo k pozitivnímu přijetí produktu.