آیا نرم کننده مخصوص موهای نرم و شکننــده، مـوهـای مـرا بیش ¬از حد نرم نمی¬کند؟

نرم کننده موهای نرم و شکننده، مشتقات گالنیکی منحصر بفردی دارد که برخلاف دیگر نرم کننده ها مو را سنگین نمی کند. این محصول سطح مو را ترمیم کرده و استحکام بیشتری را برای آن به ارمغان می آورد.
استفاده از این محصول مخصوصا زمانی که موهای نرم و شکننده حجم کمی دارند و دربیشتر موارد فرم مو به راحتی خراب می شود اهمیت زیادی دارد.

بازگشت به بازبینی