آیا نرم کننده ها به تنهایی می توانند از ریزش مو جلوگیری کنند؟

نرم کننده به تنهایی نمی تواند از ریزش موی هورمونی جلوگیری کند. این نرم کننده یک محصول مراقبت از مو می باشد که سطح مو را یکنواخت کرده، شانه پذیری را بهبود بخشیده و مو را صیقلی می¬کند. نرم کننده تماس بسیارکمی با پوست سر دارد به طوری که میزان کافئین جذب شده از آن برای محافظت در برابر ریزش موی هورمونی کافی نیست.
البته این محصول حاوی سدهای کافئینه ای است که از مواد موثره در برابر شسته شدن محافظت می¬کند.

بازگشت به بازبینی