این نرم کننده چندوقت یکبار باید استفاده شود؟

بطور کلی یک محصول نرم کننده باید پس از شست و شوی مو استفاده شـــود. به این طـــریق موها به صورت مطلوب شانه می¬شوند و درخشش و زیبایی پیـدا می¬کنند.
این نرم کننده ها نیازهای موی شما را تامین می کنند، بنابراین پس از هر شست و شو می توانند استفاده شوند. نکته مهمی که در مورد این نرم کننده ها وجود دارد اینست که پس از استفاده باید بطور کامل آبکشی شوند.

بازگشت به بازبینی