پس از شست و شوی موهایم با شامپو فیتـوکافئین مخصـــوص موهـای نـرم و شکننـــده، به سختی مـوهایم را شانه می¬کنم.

شامپو فیتوکافئین مخصوص موهای نرم و شکننده حاوی مقدار کمی از عوامل نرم کننده می باشد تا موهای شما بتوانند حجم طبیعی خود را حفظ کنند. برای بهبودشانه¬پذیری توصیه¬¬می¬شود محلول¬ساختارمو را که حاوی ترکیبات¬مغذی و عوامل نرم¬کننده می باشد، استفاده نمایید.
مقداری از محلول را روی کف دست اسپری کرده و روی مو پخش کنید سپس روی ساقه های مو به آرامی ماساژ دهید. بعد از استفاده از این محصول موهایتان به راحتی شانه می شود و درخشش خاصی را از خود به نمایش می¬گذارد.

بازگشت به بازبینی