آیا می توان دیگر محصولات فرم دهنده مو (مثل ژل، واکس، اسپری مو و براق کننده مو) را همزمان با تونیک فیتوکافئین استفاده کرد؟

بله. پس از ماساژ تونیک تا زمانیکه کاملا جذب شوند صبر کنید، حدود 3 دقیقه، سپس محصول فرم دهنده را استفاده نمایید.

بازگشت به بازبینی