اگر من استفاده از تونیک فیتوکافئین را قطع کنم چه اتفاقی می افتد؟ ریزش موهایم بیشتر می شود؟ چه مدتی باید از آن استفاده کنم؟

استفاده منظم از تونیک فیتوکافئین، از کاهش رشد مو پس از یائسگی جلوگیری می کند. با شروع یائسگی میزان استروژن در بدن بانوان بصورت قابل توجهی افت می کند و اثر تستوسترون به شدت افزایش می یابد و مانع رشد مو می¬شود. این وضعیت بدون استفاده از محصولات جایگزین هورمونی نمی تواند تغییر کند، بنابراین توصیه می¬شود این محصولات به صورت منظم و مداوم استفاده شوند.

بازگشت به بازبینی