علی رغم استفاده منظم از تونیک فیتوکافئین، من هنوز هم ریزش موی شدیدی دارم. آیا این تونیک همیشه موثر واقع می شود؟

اثربخشی هر محصول به سیستم بدن فرد بستگی دارد. حتی اثرات یک فرآورده دارویی را نمیتوان تضمین کرد، چرا که بدن هر شخصی به صورت متفاوتی واکنش نشان می-دهد. برخی از این اثرات نیز فورا مشاهده نمی شوند، بطور مثال ریزش موی بسیارشدید ممکن است بهبود یابد ولی هنوز هم از حد نرمال آن بیشتر باشد.

بازگشت به بازبینی