من تونیک فیتو کافئین پلانتور 39 را برای 3 هفته استفاده کرده ام و هیچ کاهشی را در ریزش موهایم ملاحظه نکرده¬ام.

زمان مشخصی لازم است تا ریشه¬های مو احیا شوند. به صورت طبیعی ریزش موی شدید پس از یک دوره 3 یا 4 ماهه بصورت قابل ملاحظه ای کاهش پیدا می کند. پس حتما این محصول بیش از 3 یا 4 ماه باید استفاده شود.

بازگشت به بازبینی