چرا ریزش مو دقیقا پس از یائسگی اتفاق میافتد؟

در هنگام یائسگی میزان هورمون های یک زن نامتعادل شده و در روند رشد مو اختلال ایجاد می-شود.

پیش زمینه : قبل از یائسگی، ریشه های مو بوسیله مقدار کافی از هورمون های زنانه (استروژن) محافظت می شوند. پس از یائسگی میزان این هورمون ها کاهش یافته و اثر هــورمونهای مــردانه بشــدت افـزایش پیدا می¬کند.

در نتیجه مو نازکتر شده ، به سرعت می ریزد ، پوست سر نمایان می شود و پیشانی عقب نشینی می-کند.

شرکت دکتر ولف با همکاری دپارتمان بیماری های پوستی کلینیک دانشگاه ینا، ترکیب فیتو کافئین را به صورتی تولید کرده که از فرسودگی ریشه مو بدلیل تاثیرات هورمونی جلوگیری می¬کند.

این ترکیب مانع از حمله تستسترون به ریشه مو شده و انرژی لازم برای رشــد مو را تحت کنتــرل خـود قــرار می¬دهد.