محصولات پلانتور 39

محصولات پلانتور 39 با فرمولاسیون ویژه شان اثبات کرده اند که از این مشکل جلوگیری می کنند:

محصولات پلانتور 39 با فرمولاسیون ویژه شان ثابت کرده اند که از کم پشت شدن مو پیشگیری می کنند.

شامپو فیتوکافئین

شامپو فیتوکافئین

برای موهای رنگ شده و آسیب دیده

250 میلی لیتر
شامپو فیتوکافئین

شامپو فیتوکافئین

برای موهای نرم و شکننده

250 میلی لیتر
تونیک فیتوکافئین

تونیک فیتوکافئین

برای تقویت رشد و استحکام بخشی به مو برای سنین پس از 40 سالگی

200 میلی لیتر
نرم کننده

نرم کننده

برای موهای رنگ شده و آسیب دیده

150 میلی لیتر
نرم کننده

نرم کننده

برای موهای نرم و شکننده

150 میلی لیتر
محلول ساختار موی

محلول ساختار موی

موها را شانه پذیر می کند و به آن حجم می بخشد.

30 میلی لیتر