Plantur 39- פיטו קפאין טוניק

שאלות שכיחות

שימוש סדיר במוצרי Plantur 39 חשוב מאוד בכדי לספק לשיער ולקרקפת אנרגיה חיונית. לכן, יש להשתמש במוצרים מדי יום ובאופן קבוע.

כן, המתיני 3 דקות לאחר עיסוי הנוזל לתוך הקרקפת. לאחר מכן, השתמשי במוצרים לעיצוב השיער.

אנחנו ממליצים להתחיל להשתמש במוצרי Plantur 39 כבר לפי גיל המעבר, החל מגיל 40 ואילך. עם זאת, אין זה מאוחר מדי להתחיל להשתמש במוצרים גם בגיל מבוגר יותר. השתמשי במוצרי Plantur 39 בכדי להגן על השיער, לחזק את סיב השערה ולטפל במקרים של שיער דליל.