Toepassingsonderzoek Plantur 39 Fyto-Cafeïne-tonicum

Uitgevoerd aan de Kliniek voor Dermatologie en dermatologische Allergologie van de Friedrich-Schiller-Universiteit te Jena, Duitsland

Algemeen

Vroegtijdige haaruitval en een zich terugtrekkende haarinplant is niet alleen voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen een zorgwekkende ontwikkeling. Zodra de menopauze zijn intrede doet, krijgen 3 op de 4 vrouwen te maken met toegenomen haaruitval. En wanneer er niets tegen gedaan wordt, leidt dit onvermijdelijk tot kale plekken. De oorzaak kan niet worden verholpen, en daarom moet je “vrouw” consequent tegen de symptomen optreden. Omdat regelmatig gebruik gevraagd is, is een veilige en probleemloze toepassing bijzonder belangrijk. Tijdens een toepassingsonderzoek werd daarom het vloeibare hoofdhuidmiddel, Plantur 39 Tonic met fyto-cafeïne op subjectieve acceptatie onderzocht.

Methode

Er deden 20 vrouwen tussen de 21 en 73 jaar aan het onderzoek mee. De testpersonen vertoonden tekenen van beginnende androgenetische alopecia of diffuse alopecia en deden hun beklag over verergerde dagelijkse haaruitval, wat al duidelijk aan de haargrens en de haardichtheid zichtbaar was. 12 personen hadden al eerder onbevredigende ervaringen opgedaan met andere preparaten, die ze bij de apotheek hadden gekocht of op doktersrecept hadden gekregen. 8 personen hadden tot nu toe geen enkele ervaring met dergelijke producten.

Het te testen product was een samenstelling van werkzame stoffen uit zinkzouten, niacine en cafeïne. Er waren recentelijk nog succesvolle tests uitgevoerd op een haarweefselkweek-model van mannelijke haarwortels vanwege de anti-androgene eigenschappen van cafeïne. Het cafeïne-complex werd aangevuld met een soja-extract met een gestandaardiseerde hoeveelheid fyto-flavonoïden, zoals genistein. Deze laatste stof heeft zich in de plantaardige oestrogeenvervangende therapie als bijzonder werkzaam bewezen.

Het testproduct werd gedurende een periode van 4 maanden gebruikt. Voor de beschrijving van de werking van het product werd door de deelnemers een vragenformulier ingevuld. Voor een beschrijving van de levenskwaliteit werd gebruik gemaakt van het klinisch beproefde HAIRDEX vragenformulier.

Het Tonic met fyto-cafeïne werd ‚s ochtends (na het haarwassen) op de hoofdhuid opgebracht en met de vingertoppen in de hoofdhuid ingemasseerd.

Waarnemingen

Na 4 maanden werd het toepassingsonderzoek met 19 personen afgerond. Eén persoon was wegens tijdgebrek al vroegtijdig uit het onderzoek gestapt. Ter beoordeling van de haaruitval werd gebruik gemaakt van een schaal met 5 ernstigheidsgraden. 15 testpersonen namen subjectief een duidelijke tot sterke vermindering van de haaruitval waar; deze verbeterde zich in sommige gevallen met 3 ernstigheidsgraden. 3 personen vonden de haaruitval onverminderd, maar dan wel op een laag niveau. Slechts één persoon maakte na 4 maanden melding van een toename van de haaruitval.
18 personen verklaarden zich bereid om het testproduct verder te gebruiken. Slechts 1 persoon weigerde de toepassing voort te zetten.

De subjectieve beoordeling door de testpersonen werd aangevuld met de analyse van een klinisch, gestandaardiseerd vragenformulier over de levenskwaliteit (HAIRDEX). Op basis van 48 standaardvragen worden de personen ondervraagd over criteria, zoals emoties, zelfvertrouwen, stigmatisering, symptomen en functies.

Uit de analyse kwam naar voren dat de testpersonen tijdens het gebruik van Plantur 39 Tonic met fyto-cafeïne voor alle criteria een verbetering in de eigen situatie hadden vastgesteld. De criteria emoties, symptomen en functies lieten een significante statistische verbetering zien.
Voor de criteria stigmatisering en zelfvertrouwen werden daarentegen grote verschillen in gradatie per persoon vastgesteld.
Het Tonic met fyto-cafeïne was bijzonder goed te verdragen. Symptomen, zoals jeuk, huidschilfers en een vette hoofdhuid namen in de loop van het onderzoek af.

De meetbare resultaten van de levenskwaliteit uit het gestandaardiseerde en beproefde HAIRDEX vragenformulier bevestigen de hoge mate van tevredenheid van de testpersonen, van wie 95% aangaf het Tonic met fyto-cafeïne verder te willen gebruiken.

Discussie

Vanwege de grotendeels slechte ervaringen die de testpersonen tot dan toe hadden opgedaan, moest hun scepsis als relatief hoog worden ingeschaald. Het was dan ook een aangename verrassing dat, ondanks de bijzonder korte onderzoeksperiode van 4 maanden, de belangrijke parameters van de levenskwaliteit (emoties, symptomen en functies) aanzienlijk konden worden verbeterd.
De subjectieve beoordeling over de dagelijkse haaruitval, wat tot stress en depressie kan leiden, was in de relatief korte gebruiksperiode bij de meeste testpersonen beduidend verbeterd.

Samenvatting

De meerderheid van de deelneemsters aan het toepassingsonderzoek beoordeelde de toepassing van het Plantur 39 Tonic met fyto-cafeïne als positief. Deze hoge acceptatie is vooral ook te danken aan de uitstekende verdraagzaamheid op de hoofdhuid en de vermindering van typische hoofdhuidproblemen, zoals een vette huid, jeuk en een gespannen huidgevoel.