Účinnosť šampónu Plantur 39 s obsahom kofeínu proti vypadávaniu vlasov u žien v dôsledku menopauzy

Vykonané v Centre kozmetického výskumu Katolíckej univerzity Università cattolica del Sacro Cuore v Ríme

Všeobecné informácie:

Vypadávanie vlasov je pre ženy stresujúce. Často sa vyskytuje po štyridsiatke alebo päťdesiatke, keď ich vlasové folikuly ovplyvňujú hormonálne zmeny. Tento jav sa opisuje ako rednutie a vypadávanie vlasov u žien (FPHL) alebo androgenetická alopécia a ovplyvňuje 30-50 % žien v menopauze. Aj keď takéto vypadávanie vlasov nie je rovnako intenzívne ako u mužov, spôsobuje postupnú stratu hustoty vlasov na temene hlavy a v oblasti čela pri zachovaní prednej línie vlasov.

Metóda:

Cieľom tejto štúdie bolo vyhodnotiť účinnosť kofeínového šampónu Plantur 39. Skúšanie bolo vykonané formou randomizovanej, kontrolovanej, dvojito zaslepenej štúdie na dvoch paralelných skupinách v súlade s vysokými štandardmi správnej klinickej praxe (ICH GCP). Zúčastnilo sa jej 140 žien (experimentálna skupina: n = 70, kontrolná skupina: n = 70) vo veku 40- 70 rokov s androgenetickou alopéciou a difúznym vypadávaním vlasov diagnostikovaným na základe počtu vlasov. Ku kritériám vylúčenia patrilo používanie lokálnych alebo perorálnych prípravkov na obnovu vlasov v posledných 6 mesiacoch, ako aj viacero patologických ochorení a ochorení kože spôsobujúcich vypadávanie vlasov.

Účastníčky štúdie používali denne počas 6 mesiacov buď skúšaný šampón, alebo placebo šampón. Šampóny naniesli a vmasírovali do pokožky hlavy a vlasov, nechali pôsobiť aspoň 2 minúty a potom opláchli. Skúšaný výrobok vo forme šampónu obsahoval aktívny kofeínový komplex. Placebo výrobok mal rovnaké zloženie, ale bez kofeínového komplexu.

Intenzita vypadávania vlasov sa vyhodnotila formou trakčného testu (ťah vlasov) pred prvým použitím každého z výrobkov, po 3 mesiacoch používania a následne po 6 mesiacoch používania. Okrem toho účastníčky aj skúšajúci hodnotili účinnosť výrobku po 3 a 6 mesiacoch používania.

Výsledky:

Trakčný test preukázal znížený počet vytiahnutých vlasov po 3 a 6 mesiacoch používania kofeínového šampónu, pričom počet vytiahnutých vlasov u skupiny, ktorá používala placebo zostal rovnaký. Toto zníženie vypadávania vlasov pozorované u testované skupiny, používajúci šampón s obsahom kofeínu bolo výrazne vyššie v porovnaní s ženami používajúcimi placebo šampón.

Výsledky, ktoré poskytol trakčný test sa prejavili aj v celkovej spokojnosti účastníčok. Viac ako 70 % žien používajúcich šampón s obsahom kofeínu vyjadrilo po 6 mesiacoch spokojnosť s výrobkom. Naproti tomu ženy používajúce placebo šampón po 6 mesiacoch používania vyjadrili oveľa nižšiu spokojnosť (28 %).

Subjektívne hodnotenie účinnosti výrobku ďalej potvrdilo, že po 6 mesiacoch používania intenzita vypadávania vlasov a počet vlasov v umývadle pri dennom česaní výrazne klesol viac v skupine používajúcej šampón s obsahom kofeínu v porovnaní so skupinou používajúcou placebo šampón.

Vyhodnotenie kvality vlasov skúšajúcim ďalej odhalilo, že sa sila a pevnosť vlasov, ako aj dĺžka vlasov výrazne zvýšili v skupine používajúcej kofeín v porovnaní so skupinou používajúcou placebo.

Zhrnutie:

Výsledky tejto štúdie dokazujú, že kofeínový komplex v šampóne Plantur 39 nielen znižuje vypadávanie vlasov v dôsledku menopauzy, ale aj pozitívne vplýva na silu a hustotu vlasov pri dennom používaní šampónu počas 6 mesiacov.

Publikácia štúdie:

C. Bussoletti, M. V. Tolaini, L. Celleno, G Ital Dermatol Venereol, rok 2018.