Glosar

Stručni termin Objašnjenje
Alopecija Opadanje kose
difuzna alopecija Opadanje kose rasprostranjeno na celoj glavi , bez tipičnog obrasca
Androgeno Nastalo zbog muških hormona
Antiandrogeno Efikasno protiv muških hormona
Antidijabetično smanjuje nivo šećera u krvi
Antioksidativno Supstance koje neutrališu slobodne radikale, kao što je kiseonik
Kardiovaskularni Kardiovaskularni sistem
Difuzno opadanje kose Opadanje kose koje nije jasno ograničeno, obično rasprostranjeno na celoj j glavi
Etiologija Na grčkom: : aitia „uzrok“ i logos (λόγος) „razum, učenje“, razuman mogući uzrok
Fronto-parijentalno Prednja bočna oblast, često povlačenje linije kose iznad čela
Galenski proces Predstavlja obradu aktivnog sastojka i njegovo oblikovanje u preparate sa aktivnim sastojkom koji mogu da se doziraju, spremni su za korišćenje i upakovani, kao i njihovo tehničko ispitivanje. U galenskom procesu aktivni sastojak se spaja sa odgovarajućim pomoćnim sastojcima, čime se dobija određeni oblik, npr. šampon, tonik itd.
Genistein Phytoflavone in soy
Kultura folikula dlake Klinički postupak na živim korenima dlake u svrhe istraživanja rasta kose
HAIRDEX Naučni upitnik o opadanju kose
Horomonska supstituciona terapija Pomoć kod deficita hormona u menopauzi davanjem hormona ili biljnih supstanci sličnih hormonima
Menopauza Fiziološki prestanak menstruacije kojim se završava period plodnosti žene (menopauza).
Niacin Vitamin B3, važan za kožu i kosu
Estrogen Ženski polni hormon
Fitoestrogeni Biljne supstance sa blagim efektom sličnim estrogenu.
Fitoflavoni Grupa aktivnih biljnih sastojaka
Fitohoromonska supstituciona terapija Blaga propratna terapija biljnim ekstraktima tokom menopauze kako bi se smanjio pad nivoa estrogena u telu.
Fitoterapija Medicinsko lečenje biljnim sastojcima
Polifenol Hvatač slobodnih radikala, a sastojak protiv starenja, npr. iz čaja
Pubertet Polno sazrevanje
Stigma Lako uočljiva telesna karakteristika
Telogen Poslednja faza ciklusa rasta kose, faza mirovanja
telogeni efluvijum opadanje kose na celoj glavi, bez konkretnog obrasca. Uzroci mogu i ne moraju da budu patološki
Tonik Rastvor sa aktivnim sastojcima
Trihogram Dermatološki pregled korena dlake
Trimetilksantin Veoma aktivni sastojci iz kafe, čaja ili kakaa, npr. kofein
Vertex Area at the back of the head around the crown