Den historiska utvecklingen av forskning kring Plantur 39

Innovationer från Dr. Wolff-Research

Forskning och strävan efter framgångsrika innovationer har alltid varit hög prioritet inom Dr. Wolff-Research. Därför har Dr. Wolff under de senaste årtiondena blivit en specialist på effektiva administreringsformer.

Den s.k. galeniken, d.v.s. framtagandet och sammansättningen av en produktberedning, är nyckeln till produkteffektivitet. Den aktiva ingrediensen måste finnas i lämplig form, och det är galenikens uppgift att skapa denna form.

Företagets grundare Dr. August Wolff arbetade intensivt inom detta område och blev där en respekterad specialist. Arbetet utfördes till en början för hand. Han blandade olika salvor och krämer som var lämpade för alla sorters hudbehandlingar.

Efter 1946 utnyttjade hans son, Dr. Kurt Wolff dessa fynd inom galeniken. Den breda expertisen och kunskapen kom till användning för att skapa emulsioner till kosmetiska produkter. Han skapade ett varumärke för effektiv och innovativ kosmetika med fokus på vetenskapligt grundade behov hos konsumenterna.

Galenisk sakkunskap tas också till vara på i de nya Plantur 39-produkterna. Dr. Wolff-Research lyckades utveckla en bas som transporterar koffein ända in i hårrötterna.

Effektiviteten hos koffein för att förhindra klimakteriellt håravfall

Dr. Wolff-Research arbetar ständigt tillsammans med kända vetenskapsmän och använder sig av de mest avancerade tekniker för att förbättra produkter och beredningar nu och i framtiden. Processer studeras in i minsta detalj och bidrar till ökad kunskap om produkterna. Företagets mål är innovation baserad på en lång tradition, som resulterar i högkvalitativa produkter såsom Plantur 39.