Kvinnligt håravfall

 • “Physiological changes in scalp, facial and body hair after the menopause: a cross-sectional population-based study of subjective changes”

  Ali, I; Wojnarowska, F.; Br. J. Dermatol. 2011, 164, 508–513.
  Studie om förändringar i hårväxt efter klimakteriets början.
 • “Hair loss in elderly women”

  Chen, W.; Yang, C.-C.; Todorova, A.; Al Khuzaei, S.; Chiu, H.-C.; Worret, W.-I.; Ring, J.; Eur. J. Dermatol. 2010, 20, 145-151.
  Efter klimakteriets början visar kvinnor tecken på åldrande av håret och håravfall. Detta har ofta en rad olika orsaker och behöver därför undersökas mycket noggrant.
 • “Systematic approach to hair loss in women”

  Trüeb, R. M.; J. Dtsch. Dermatol. Ges. 2010, 8. 284-298.
 • “Hair loss in women”

  Tosti, A.; Piraccini, B. M.; Sisti, A.; Duque-Estrada, B.; Minerva Ginecol. 2009, 61, 445-452.
  Översiktsartikel om de vanligaste orsakerna till kvinnligt håravfall. De hormonella förändringarnas påverkan och påtaglig emotionell stress på hårväxt och håravfall beskrivs.
 • “Female pattern hair loss may be triggered by low estrogen to androgen ratio”

  Riedel-Baima, B.; Riedel, A.; Endocr. Regul. 2008, 42, 13-16.
  Hos båda könen tycks androgen alopeci orsakas av omvandlingen av androgener till dihydrotestosteron i hårfollikeln. Skillnaderna mellan manligt och kvinnligt håravfall tycks bero på närvaron av östrogen som skyddar kvinnor från håravfall. Författaren antar att en genetisk predisposition bestämmer kvoten östrogen/androgen (representerade av östradiol och testosteron) och därför också förloppet av det kvinnliga håravfallet.
 • “Chronic telogen effluvium: Increased scalp hair shedding in middle-aged women”

  Whiting, D. A.; J. Am. Acad. Dermatol. 1996, 35, 899-906.
  En studie om början av telogent effluvium hos kvinnor.

Inverkan på hårcykeln, hårväxt/håravfall

 • “The hair follicle as a dynamic miniorgan”

  Schneider, M. R.; Schmidt-Ullrich, R.; Paus, R.; Curr. Biol. 2009, 19, 132-142.
  Översiktsartikel om hårfollikelns struktur och biologi.