Ordlista

Ämne Förklaring
Alopeci Håravfall
Alopecia diffusa Håravfall som sprider sig över hela huvudet utan ett specifikt mönster
Androgen Orsakad av manliga könshormoner
Antiandrogen Verksam mot manliga könshormoner
Antidiabetisk Sänker blodsockernivån
Antiradikaler Ämnen som neutraliserar radikaler, t.ex. syre
Diffust håravfall Håravfall som inte är begränsat till vissa områden utan ofta spritt över hela huvudet
Etiologi Från grekiskans "aitia" = "orsak" och "logos" (λόγος) = "orsak, studiet av", en logiskt möjlig orsak
Fytoöstrogener Växtämnen med mild östrogenliknande effekt
Fytoflavoner Grupp av aktiva växtämnen
Fytoterapi Medicinsk behandling med aktiva växtämnen
Fronto-parietal Belägen framtill och på sidorna, ofta vid uttunnat hårfäste
Galenik Galenik är läran om bearbetning av en aktiv substans och dess inkorporering i en doserbar, bruksfärdig beredning liksom tekniska tester av denna. Baserat på galeniken kombineras den aktiva substansen med rätt hjälpämnen och bereds i en särskild form, t.ex. schampo eller tonikum.
Genistein Fytoflavon i soja
Genistein Fytoflavon i sojaplantan
Hårorgankultur Klinisk metod som innebär utnyttjande av levande hårrötter för tillväxtforskning
Kardiovaskulär Avser hjärt-kärlsystemet
HAIRDEX Vetenskapligt frågeformulär om håravfall
Hormone Replacement Therapy Alleviating hormone deficiencies during menopause through the external administration of hormones or hormone-like botanical active ingredients
Klimakteriet Det fysiologiska upphörandet av menstruationen, d.v.s. slutet på kvinnans fertila ålder.
Niacin Vitamin B3, viktigt för hud och hår
Östrogener En grupp kvinnliga könshormoner
Polyfenol Radikalfälla, motverkar åldrande, t.ex. från teväxten
Pubertet Processen där man uppnår könsmognad
Telogen Slutstadiet av hårets tillväxtcykel, vilofas
Telogen effluvium Generellt håravfall över hela huvudet utan specifikt mönster; orsaken kan vara sjukdom eller naturlig
Tonikum Lösning med aktiva ämnen
Trikogram Dermatologiskt test på håravfall
Trimetylxantiner Starkt aktiva ingredienser i kaffe, te eller kakao, t.ex. koffein
Vertex Område baktill på huvudet vid hjässan