Håravfall hos kvinnor under klimakteriet: Orsaker

Håravfall är något vardagligt. Varje dag tappar vi upp emot 60 hårstrån. Om det skulle samlas mer än 100 hårstrån i din hårborste varje dag är det dags att göra något. Om håret blir tunnare eller faller av i förtid, eller om hårfästet kryper bakåt, kan det ha en rad olika orsaker. Här får du en översikt över de tänkbara orsakerna till håravfall (alopeci) hos kvinnor.

Androgen alopeci

(menopausalt håravfall)

Androgen alopeci (håravfall orsakat av manliga könshormoner) utlöses framför allt av hormonförändringar under och efter klimakteriet. Orsaken är ökad påverkan av det manliga könshormonet (testosteron) på hårets tillväxtcykel och på hårrötterna.

Våra hårstråns tillväxtcykel

Cykeln är indelad i tre faser: den aktiva tillväxtfasen, övergångsfasen och regenerationsfasen. Hårbildningen äger rum under den första fasen - den aktiva tillväxtfasen (anagen). Denna process kan pågå i mellan två till sex år. Den följs av en övergångsfas (catagen), som varar i några veckor, under vilket hårstrået gradvis separerar sig från hårroten. Under den tredje fasen (telogen) lossnar håret helt från hårroten och faller av. Hårroten regenererar. Det kan ta mellan två och sex månader. Cirkeln är nu sluten, och en ny aktiv tillväxtfas startar – hårroten bildar ett nytt hårstrå.

Hormonbalansen påverkar hårets tillväxt

Den fullständiga cykeln kan pågå över flera år och hur lång den är skiljer sig för olika hårstrån. Alla enskilda hårstrån har ett maximalt antal tillväxtcykler. Det innebär att håret inte längre kan växa ut när den sista cykeln passerats.

I början av klimakteriet sker det en minskning i halten av de kvinnliga könshormonerna (östrogen). Som en följd av detta ökar påverkan av testosteron, som har en negativ inverkan på hårrötterna. Det framkallar i sin tur en hormonell obalans och hårstråets tillväxtcykler kan förkortas. Detta kan leda till tunnare hår och minskad återväxt av håret. Läs mer om symptomen här.