คาเฟอีนใน Plantur 39: ไฟโตคาเฟอีนคอมเพล็กซ์

รากผมของผู้หญิงจะได้รับการปกป้องโดยฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ร่างกายมีอยู่ในปริมาณมาก จนกระทั่งเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงระหว่างวัยหมดประจำเดือน ส่งผลให้ฮอร์โมนเพศชาย (เทสโทสเตอโรน) ที่อยู่ที่รากผมมีอิทธิพลมากขึ้น ภาวะฮอร์โมนขาดสมดุลนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงก่อนเวลาอันควร ผมร่วงประเภทนี้มีชื่อเรียกว่าแอนโดรจีนิกอโลพีเซีย ผลที่อาจตามมา: เส้นผมบางลง หลุดร่วงก่อนเวลาอันควร ทำให้เห็นหนังศีรษะได้ชัดเจน

การป้องกันผมร่วง

แต่คุณไม่ต้องฝืนใจยอมรับเหตุการณ์เหล่านี้ก็ได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ Plantur 39 คุณจะสามารถรับมือกับปัญหาผมร่วงและผมบางในวัยหมดประจำเดือนได้อย่างมั่นใจ เพราะสารไฟโตคาเฟอีนคอมเพล็กซ์จาก Plantur 39 จะเข้าไปเพิ่มพลังให้กับรากผมและป้องกันมิให้ผมร่วงก่อนเวลาอันควร

ส่วนผสมที่จัดการกับปัญหาผมร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • Plantur 39 ลดและป้องกันผมร่วงจากภาวะหมดประจำเดือน
  • Plantur 39 ชดเชยการสูญเสียพลังงานของเส้นผม
  • ไฟโตคาเฟอีนคอมเพล็กซ์ปกป้องรากผมไม่ให้เติบโตอย่างอ่อนแอ เนื่องจากภาวะหมดประจำเดือน
  • ด้วยสูตรกาเลนิกแบบพิเศษ คาเฟอีนจะซึมซาบเข้าสู่แกนผมโดยตรง
  • ไฟโตฟลาโวนส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพและปกป้องรากผมจากผลกระทบของฮอร์โมนเพศชาย (เทสโทสเตอโรน)

ไฟโตคาเฟอีนคอมเพล็กซ์

Dr. Wolff Research ร่วมมือกับแผนกผิวหนังวิทยาของโรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อพัฒนาสารประกอบออกฤทธิ์ ซึ่งจะปกป้องรากผมมิให้เติบโตอย่างอ่อนแอจากภาวะหมดประจำเดือน: ไฟโตคาเฟอีนคอมเพล็กซ์

สารประกอบเชิงซ้อนตัวนี้จะป้องกันไม่ให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทำลายรากผมและขัดขวางการป้อนพลังงานไปให้เส้นผม รากผมมักขาดพลังงานเนื่องจากผลกระทบของฮอร์โมนเพศชายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสภาวะแบบนี้แก้ไขได้ด้วยคาเฟอีนที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ Plantur 39

คืนสมดุลให้กับเส้นผมที่ขาดพลังงาน

คาเฟอีนต้องซึมซาบเข้าสู่จุดที่จำเป็น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องชโลมผลิตภัณฑ์ลงบนจุดที่ต้องการ ด้วยสูตรกาเลนิกแบบพิเศษ (สารตัวนำพาทางยา) ในผลิตภัณฑ์ Plantur 39 สารออกฤทธิ์จะซึมซาบเข้าสู่แกนผมโดยตรง ซึ่งในขั้นตอนนี้เองที่คาเฟอีนจะปลดปล่อยสรรพคุณของมันออกมา

ไฟโตฟลาโวนบางชนิดมีอยู่ในถั่วเหลืองและชาขาว สารเหล่านี้จะเข้าไปชดเชยฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง โดยเสริมความแข็งแรงให้กับหนังศีรษะและเส้นผม ฟื้นฟูสภาพ และปกป้องรากผมจากผลกระทบของฮอร์โมนเพศชาย