Plantur 39 ไฟโตคาเฟอีน โทนิค

ได้ ให้รอประมาณ 3 นาทีหลังจากนวดโทนิค
จนซึมซาบเข้าสู่เส้นผมและหนังศีรษะ หวีผมตามต้องการ จากนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรง

แอลกอฮอล์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหนังศีรษะและไม่มีผลเสียใด ๆ ต่อเส้นผม