อาการของภาวะผมร่วงในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

ผมบางลง หลุดร่วงก่อนเวลาอันควร เห็นแสกผมตรงกลางศีรษะชัดเจน หรือไรผมร่นเข้าหาหนังศีรษะมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอาการทั่วไปของภาวะผมร่วง (อโลพีเซีย) สาเหตุหนึ่งของภาวะผมร่วงในผู้หญิงคือแอนโดรเจเนติก อโลพีเซีย

ผมร่วงเนื่องจากเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน

ในระหว่างวัยหมดประจำเดือน ระดับฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) จะลดลง ส่งผลให้ฮอร์โมนเพศชาย (เทสโทสเตอโรน) มีอิทธิพลกับรากผมมากขึ้น ซึ่งทำให้ระยะการเติบโตของเส้นผมสั้นลง จากนั้นแอนโดรเจเนติก อโลพีเซียจะทำให้แสกผมตรงกลางหนังศีรษะบางลง จนมองเห็นหนังศีรษะชัดเจนขึ้น และรู้สึกว่าผมบางลงอย่างเห็นได้ชัด

กระบวนการนี้ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป และรุนแรงมากขึ้นระหว่างหรือหลังวัยหมดประจำเดือน แม้แต่ผู้ชายก็ได้รับผลกระทบจากแอนโดรเจเนติก อโลพีเซียด้วยเช่นกัน ผู้ชายมักมีปัญหาไรผมร่นเข้าหาหนังศีรษะตั้งแต่ช่วงเข้าสู่วัยรุ่น แต่เส้นผมของผู้หญิงจะบางลงตามแนวแสกผมจนมองเห็นหนังศีรษะชัดเจนในช่วงวัยหมดประจำเดือน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 50% ของผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า เคยมีภาวะแอนโดรเจเนติก อโลพีเซียอย่างอ่อน ๆ

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้จากภาวะผมร่วงเนื่องจากเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน

แผนภาพต่อไปนี้แสดงอาการที่อาจเกิดขึ้นได้จากภาวะแอนโดรเจเนติก อโลพีเซีย:

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ของภาวะผมร่วงเนื่องจากเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน

อาการของภาวะผมร่วงในผู้หญิงที่พบได้บ่อย:

  • เส้นผมบริเวณแสกผม กระหม่อม บางลง
  • แสกผมกว้างขึ้น
  • ไรผมร่นเข้าหาหนังศีรษะมากขึ้น
  • เส้นผมยาวช้า
  • เส้นผมหลุดร่วงก่อนเวลาอันควร
  • รู้สึกว่าผมบางลง
  • เห็นหนังศีรษะชัดเจนขึ้น
  • ผมขาดน้ำหนัก
  • ผมร่วงเป็นระยะ