การศึกษาตรวจสอบ Plantur 39 ไฟโตคาเฟอีนโทนิค

ทดสอบที่คลินิกผิวหนังและภูมิแพ้ทางผิวหนังแห่งมหาวิทยาลัยฟรีดริช ชิลเลอร์ เมืองเยนา เยอรมนี

ข้อมูลทั่วไป

ไรผมที่ร่นเข้าและผมร่วงก่อนเวลาอันควร ส่งผลไม่เพียงเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้น แต่ยังพบสภาวะที่น่าเป็นห่วงนี้ได้ในผู้หญิงเช่นกัน เมื่อเริ่มต้นอายุได้ 40 ปี ผู้หญิงหนึ่งในสามส่วนจะสังเกตว่าผมร่วงเพิ่มขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วจะนำไปสู่ภาวะผมบางหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รักษา เนื่องจากสาเหตุไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้หญิงจึงจำเป็นต้องป้องกันสภาวะดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการบำรุงต้องใช้เป็นประจำ การใช้งานที่ง่ายและปลอดภัยจึงสำคัญอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์น้ำยาบำรุงหนังศีรษะ Plantur 39 ไฟโตคาเฟอีนโทนิค ได้รับการทดสอบการยอมรับเชิงอัตวิสัยในระหว่างการศึกษาตรวจสอบ

ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้หญิง 20 คนอายุระหว่าง 21 และ 73 ปี เข้าร่วมในการศึกษาวิจัย ผู้เข้าร่วมการวิจัยแสดงสัญญาณเริ่มแรกของโรคผมร่วงจากพันธุกรรม หรือโรคผมร่วงแบบกระจาย และบ่นถึงอาการเกี่ยวกับผมร่วงที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งทำให้ไรผมร่นสูงขึ้น และความหนาของผมโดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้เข้าร่วม 12 คนเคยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นและได้ผลลัพธ์ที่ไม่พึงพอใจมาแล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอาจวางขายอยู่ตามเคาน์เตอร์ หรือขายเฉพาะในร้านขายยา หรือเป็นยาจำหน่ายตามใบสั่งยา ผู้เข้าร่วม 8 คนไม่เคยมีประสบการณ์ใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก่อนหน้านี้

ผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบประกอบด้วยส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์จากเกลือซิงค์ ไนอาซิน และคาเฟอีน เมื่อไม่นานมานี้ เราประสบความสำเร็จในการนำคาเฟอีนมาทดสอบในโมเดลอวัยวะเพาะเลี้ยงเส้นผมในรากผมของผู้ชาย โดยอาศัยคุณสมบัติที่มีฤทธิ์ต้านแอนโดรเจน ไฟโตคาเฟอีนคอมเพล็กซ์เสริมด้วยสารสกัดของถั่วเหลืองที่มีสารกลุ่มไฟโตฟลาโวนอยด์ เช่น จีนิสทีน ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการบำบัดเพื่อทดแทนไฟโตเอสโตรเจน

การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ทดสอบใช้เวลา 4 เดือน คำอธิบายประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สร้างขึ้นมาจากแบบสอบถามประเมินตนเอง และแบบสอบถาม HAIRDEX ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วทางคลินิก

โชลมไฟโตคาเฟอีนโทนิคบนหนังศีรษะในตอนเช้า (หลังจากสระผม) แล้วนวดให้ซึมเข้าสู่หนังศีรษะด้วยปลายนิ้ว

ค่าที่วัดได้

การศึกษาตรวจสอบผลลัพธ์ภายหลังกับผู้เข้าร่วม 19 คนแล้วเสร็จหลังจาก 4 เดือน โดยหนึ่งในผู้เข้าร่วมถอนตัวจากการศึกษาวิจัยโดยถาวรเนื่องจากไม่มีเวลา โดยมีการนำมาตราส่วน 5 ระดับมาใช้ประเมินสภาวะผมร่วงในปัจจุบัน จากความคิดเห็นส่วนบุคคล ผู้เข้าร่วมการวิจัย 15 คนสังเกตได้ถึงผมที่ร่วงลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งระดับความรุนแรงดีขึ้นถึง 3 ระดับในบางกรณี ผู้เข้าร่วม 3 คนให้คะแนนผมร่วงว่า ผมยังคงร่วงในระดับต่ำและไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีเพียง 1 คนเท่านั้นที่ระบุว่าอาการผมร่วงของเธอแย่ลงหลังจากผ่านไป 4 เดือน

ผู้เข้าร่วม 18 คนแสดงถึงความตั้งใจสูงที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ทดสอบต่อไป มีเพียงคนเดียวที่เลิกใช้ผลิตภัณฑ์ การประเมินด้วยตนเองเชิงอัตวิสัยจากผู้เข้าร่วมวิจัยมีแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐานทางคลินิกมาร่วมด้วยในด้านของคุณภาพชีวิตเส้นผม (HAIRDEX) อ้างอิงจากแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐาน 48 ข้อ ผู้เข้าร่วมวิจัยแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์อารมณ์ ความมั่นใจในตัวเอง ความอับอาย อาการ และการทำงาน

การประเมินได้ผลลัพธ์ว่า ในช่วงที่ใช้งาน Plantur 39 ไฟโตคาเฟอีนโทนิค ผู้เข้าร่วมวิจัยรู้สึกว่าสถานการณ์ของตนเองดีขึ้นเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ทั้งหมด เกณฑ์อารมณ์ อาการ และคุณภาพชีวิตแสดงค่าที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตรงกันข้าม เกณฑ์ความอับอาย และความมั่นใจในตัวเองแสดงความผันผวนที่สูงขึ้นในแง่ของระดับผลกระทบ

อัตราความคงทนของไฟโตคาเฟอีนโทนิคอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาการต่าง ๆ ลดลงไปเรื่อย ๆ ในระหว่างการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นอาการคันหนังศีรษะ รังแค และหนังศีรษะมัน

ผลลัพธ์จาก HAIRDEX ยืนยันว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยมีระดับสูงถึง 95% ซึ่งบอกว่าจะใช้ไฟโตคาเฟอีนโทนิคต่อไป

การอภิปราย

อ้างอิงจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมวิจัยซึ่งเคยไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์อื่นมาก่อน ความคาดหวังความสำเร็จหรือความกังขาได้คะแนนค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงเป็นความแปลกใจในทางที่ดี แม้ว่าเวลาในการเฝ้าสังเกตจะมีระยะเวลาเพียงสั้น ๆ แค่ 4 เดือน แต่ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของคุณภาพชีวิต (อารมณ์ อาการ และการทำงาน) ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การประเมินเชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับอาการผลร่วงประจำวัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียดและซึมเศร้าดีขึ้นอย่างชัดเจนแม้ในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาสั้น ๆ

บทสรุป

การใช้ Plantur 39 ไฟโตคาเฟอีนโทนิค ได้คะแนนเป็นบวกในกลุ่มผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ของการศึกษาตรวจสอบนี้ ความคงทนดีเยี่ยมบนหนังศีรษะและการลดปัญหาของหนังศีรษะโดยทั่วไป เช่น หนังศีรษะมัน คันหนังศีรษะ และความรู้สึกตึง ทำให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ได้คะแนนสูง