آیا با استفاده چندبار در روز از تونیک کافئین پلانتور39 (بطورمثال صبح در حمام و شب بعد از ورزش) مقدار مواد موثره آن از حدمجاز فراتر رود؟

خیر، میزان کافئین جذب شده از طریق پوست سر ولایه بیرونی مو با حدود نصف فنجان قهوه برابری می¬کند. این میزان حتی برای افرادی که به کافئین حساسیت دارند مشکلی را ایجاد نمی¬کند. بعلاوه مواد موثره بصورت موضعی روی پوست سر استفاده شده و میزان پخش شده در سرتاسر بدن از این مواد بسیار ناچیز است.

بازگشت به بازبینی