Efikasnost Plantur 39 šampona sa kofeinom protiv opadanja kose kod žena u menopauzi

Studija je sprovedena u Centru za kozmetička istraživanja Katoličog univerziteta „Sveto srce“ u Rimu

Osnovne informacije:

Opadanje kose kod žena često se dešava od 40. do 60. godine kada hormonske promene utiču na rast korena dlake. Ta pojava je opisana kao ženski sindrom opadanje kose (eng. FPHL) ili ženska androgena alopecija i utiče na 30–50% žena u menopauzi. Iako intenzitet opadanja kose nije toliko izražen kao kod muškaraca, gustina kose na temenu se progresivno smanjuje, a prednja linija kose se postepeno povlači.

Metoda:

Cilj ove studije je bio da se oceni efikasnost Plantur 39 šampona sa kofeinom. Sprovedena je randomizovana, kontrolisana, duplo slepa studija sa paralalenim grupama u skladu sa visokim standardima Dobre kliničke prakse (ICH GCP). Populacija ispitanica je obuhvatala 140 žena (eksperimentalna grupa: n=70, kontrolna grupa: n=70), uzrasta 40–70 godina sa androgenom alopecijom i difuznim opadanjem kosešto je praćeno brojem opalih dlaka. Krituerijumi za izuzeće su bili korišćenje topikalnih ili oralnih proizvoda za rast kose u poslednjih 6 meseci i drugi tipovi opadanja kose i bolesti skalpa.

Plantur 39 formulacija šampona sa kofeinskim kompleksom je korišćena kao aktivni ispitivani proizvod. Placebo je bio šampon iste formulacije bez kofeinskog kompleksa. Ispitanice su svakog dana koristile ispitivani, odnosno placebo šampon tokom 6 meseci. Odgovarajući proizvod se nanosio i utrljavao u skalp i kosu najmanje 2 minuta, a zatim ispirao.

Intenzitet opadanja kose je procenjen testom povlačenja dlaka na početku, kao i posle 3 i 6 meseci korišćenja. Pored toga, ispitanice i objektivni ispitivači su ocenjivali delotvornost proizvoda posle 6 meseci korišćenja.

Rezultati:

Testom povlačenja dlaka utvrđeno je smanjenje broja otpalih dlaka nakon 3 meseca i 6 meseci korišćenja Plantur 39 šampona sa kofeinom, dok je broj otpalih dlaka ostao isti kod ispitanica koje su koristile placebo šampon. U poređenju sa merenjima placebo grupe, smanjenje opadanja kose kod korisnica ispitivanog šampona sa kofeinom statistički je značajno.

Rezultati testa povlačenja dlaka podudarali su se sa rezultatima opšteg zadovoljstva ispitanica. Nakon 6 meseci korišćenja, više od 70% ispitanica koje su koristile Plantur 39 šampon sa kofeinom rekle su da su zadovoljne proizvodom. S druge strane, ispitanice koje su koristile placebo šampon su pokazale značajno niži nivo zadovoljstva (28%) posle 6 meseci korišćenja.

I subjektivnom procenom delotvornosti proizvoda je potvrđeno da se posle 6 meseci korišćenja ispitivanog šampona, značajno više smanjio i intenzitet opadanja kose i broj dlaka u lavabou tokom svakodnevnog češljanja.

Pored toga, objektivni pregled kvaliteta kose koji je sproveo istraživač pokazao je da su se gustina kose, kao i stepen opadanja kose značajno popravili kod eksperimentalne grupe u poređenju sa placebo grupom.

Rezime:

Rezultati ove studije pokazuju da kofeinski kompleks u Plantur 39 šamponu ne samo da smanjuje opadanje kose, već i pozitivno utiče na gustinu i jačinu kose nakon svakodnevne upotrebe tokom 6 meseci.

Objavljena studija:

C. Bussoletti, M. V. Tolaini, L. Celleno, G Ital Dermatol Venereol 2018.