Výskum

[Translate to cs_CZ:] Entwicklungen und Innovationen bei Dr. Wolff

Vývoj

Inovácia spoločnosti Dr.Wolff-Research

[Translate to cs_CZ:] Verschiedene Studien zu Plantur 39

Štúdie

Vedené v Centre experimentálnej a aplikovanej kožné fyziológie a Centre pre klinický výskum vedy o vlasoch a koži Univerzitné kliniky Charité v Berlíne.